Firma

Operatorem sklepu kolle.pl jest:

Kolle
Wiesława Rozwadowska
ul. Wiejska 48
85-458 Bydgoszcz
NIP: 9531247809
REGON: 341578019
Nr rachunku bankowego 05 1050 1139 1000 0092 2481 3502
Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej